Přihláška na seminář Liberec

Závazně se přihlašuji na seminář

Efektivní využití programů VIS

26.9.2017        8:30 - 14:30 hodin  SŠ a MŠ Na Bojišti 759/15, Liberec - aula

Název zařízení
Ulice a č.p.
Město
Počet účastníků
Jméno/a
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail