Poradna

Praktické informace, rady a tipy ke všem oblastem školního stravování najdete v Zpravodaji VIS.

Na této stránce naleznete nejrůznější  informace důležité nejen pro práci s našimi programy.

Postupy v programech VIS

Vrácení přeplatků na konci školního roku

Posun kategorií a tříd

Přecenění v programu Stravné

Přecenění v programu Sklad

Změna času v terminálech pro Otvírač a Vrátnici

Ukončení kalendářního roku v programech Stravné a MSklad

Uvádění množství pokrmu

Změna sazby DPH

Příprava na říjnové výkazy

Tisk potvrzení o úhradě školného

Nastavení data pro ukončení objednávání na dny po svátku

Říjnové výkazy

Zálohování dat z programů VIS pomocí služby Dropbox

 

Alergeny

Alergeny z pohledu strávníka

Přehled alergenů

 

Ekonomická témata

Účtování nedobytných pohledávek

Jak správně převést zůstatek finanční bilance do dalšího roku včetně řádného zaúčtování?

EET ve školním stravování

Kontrolní hlášení – postup instalace a nastavení v programu Účtárna

Kontrolní hlášení DPH

Metodika pro zavedení DPH
- pro otevření dokumentu budete potřebovat heslo. pro jeho získání, kontaktujte svého obchodního konzultanta nebo oblastní pracoviště VIS.

Kontrola spolehlivosti a bankovního účtu plátce DPH

Hranice zůstatkové ceny v Majetku 2.06

Režim přenesené daňové povinnosti v programu Účtárna 2.07

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Český účetní standard 708

 

Technické informace

Registrace programů VIS

Provoz DOS verzí programů pod Windows XP

Provoz DOS verzí programů pod Windows ME

Provoz DOS verzí programů pod Windows Vista

Provoz DOS verzí programů pod Windows 7

Provoz programů VIS pod Windows 10

Použití karty ISIC ve stravovacích, docházkových a přístupových systémech VIS