Alergeny v pokrmech? Jídelna je musí znát!

Aktualizováno 30.1.2015

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které již platí, ale účinnosti nabývá až 13. prosince 2014, se musí každý zákazník/spotřebitel dozvědět, zda se v potravině (pokrmu) vyskytují nějaké alergeny. Součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.

V kompetenci každého členského státu EU je pak rozhodnout, jakým způsobem o tom bude spotřebitel (strávník) informován. Existují v podstatě  dva způsoby. Buď informaci o přítomnosti alergenu v potravině (pokrmu) dostanou všichni strávníci předem, například na jídelním lístku, nebo ji obdrží na vyžádání, ovšem vždy písemnou formou.

V nejbližší době očekáváme od Ministerstva zdravotnictví České republiky vydání Metodického pokynu informování o alergenech v provozech společného stravování.

Ať už u nás bude zvolen kterýkoli způsob, pro stravovací provoz se de facto nic nemění. Strávník musí být o obsažených alergenech informován již v průběhu objednávání pokrmu a informace o obsažených alergenech musí být k dispozici i v okamžiku odběru pokrmu!

A jaké jsou přípustné způsoby informování v praxi?

A pozor! Na přítomnost alergenů se nemusí „ptát“ jen kontrolní orgány. Mají na to právo rodiče i strávníci sami!

A veškerá odpovědnost leží na provozovateli, tj. na osobě, která je zodpovědná za stravovací provoz, ať už se jedná o vedoucí stravovacího provozu či ředitele školy. A ta odpovědnost je obrovská, ve vztahu k alergenům může jít i  o život...

Ing. Lucie Janotová

 

Seznam alergenů

 

Podívejte se také na vyjádření Ministerstva zdravotvnictví ČR, které  jsme pro Vás získali.

Přečtěte si nejnovější informace a praktické tipy ke sledování alergenů na našem partnerském portálu www.jidelny.cz.

 

 

Alergeny v pokrmech? Jídelna je musí znát!

Aktualizováno 30.1.2015

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které již platí, ale účinnosti nabývá až 13. prosince 2014, se musí každý zákazník/spotřebitel dozvědět, zda se v potravině (pokrmu) vyskytují nějaké alergeny. Součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.

V kompetenci každého členského státu EU je pak rozhodnout, jakým způsobem o tom bude spotřebitel (strávník) informován. Existují v podstatě  dva způsoby. Buď informaci o přítomnosti alergenu v potravině (pokrmu) dostanou všichni strávníci předem, například na jídelním lístku, nebo ji obdrží na vyžádání, ovšem vždy písemnou formou.

V nejbližší době očekáváme od Ministerstva zdravotnictví České republiky vydání Metodického pokynu informování o alergenech v provozech společného stravování.

Ať už u nás bude zvolen kterýkoli způsob, pro stravovací provoz se de facto nic nemění. Strávník musí být o obsažených alergenech informován již v průběhu objednávání pokrmu a informace o obsažených alergenech musí být k dispozici i v okamžiku odběru pokrmu!

A jaké jsou přípustné způsoby informování v praxi?

A pozor! Na přítomnost alergenů se nemusí „ptát“ jen kontrolní orgány. Mají na to právo rodiče i strávníci sami!

A veškerá odpovědnost leží na provozovateli, tj. na osobě, která je zodpovědná za stravovací provoz, ať už se jedná o vedoucí stravovacího provozu či ředitele školy. A ta odpovědnost je obrovská, ve vztahu k alergenům může jít i  o život...

Ing. Lucie Janotová

 

Seznam alergenů

 

Podívejte se také na vyjádření Ministerstva zdravotvnictví ČR, které  jsme pro Vás získali.

Přečtěte si nejnovější informace a praktické tipy ke sledování alergenů na našem partnerském portálu www.jidelny.cz.

 

 

Alergeny v pokrmech? Jídelna je musí znát!

Aktualizováno 30.1.2015

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které již platí, ale účinnosti nabývá až 13. prosince 2014, se musí každý zákazník/spotřebitel dozvědět, zda se v potravině (pokrmu) vyskytují nějaké alergeny. Součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.

V kompetenci každého členského státu EU je pak rozhodnout, jakým způsobem o tom bude spotřebitel (strávník) informován. Existují v podstatě  dva způsoby. Buď informaci o přítomnosti alergenu v potravině (pokrmu) dostanou všichni strávníci předem, například na jídelním lístku, nebo ji obdrží na vyžádání, ovšem vždy písemnou formou.

V nejbližší době očekáváme od Ministerstva zdravotnictví České republiky vydání Metodického pokynu informování o alergenech v provozech společného stravování.

Ať už u nás bude zvolen kterýkoli způsob, pro stravovací provoz se de facto nic nemění. Strávník musí být o obsažených alergenech informován již v průběhu objednávání pokrmu a informace o obsažených alergenech musí být k dispozici i v okamžiku odběru pokrmu!

A jaké jsou přípustné způsoby informování v praxi?

A pozor! Na přítomnost alergenů se nemusí „ptát“ jen kontrolní orgány. Mají na to právo rodiče i strávníci sami!

A veškerá odpovědnost leží na provozovateli, tj. na osobě, která je zodpovědná za stravovací provoz, ať už se jedná o vedoucí stravovacího provozu či ředitele školy. A ta odpovědnost je obrovská, ve vztahu k alergenům může jít i  o život...

Ing. Lucie Janotová

 

Seznam alergenů

 

Podívejte se také na vyjádření Ministerstva zdravotvnictví ČR, které  jsme pro Vás získali.

Přečtěte si nejnovější informace a praktické tipy ke sledování alergenů na našem partnerském portálu www.jidelny.cz.

 

 

Vytvořeno: 7.10.2013, upraveno: 30.1.2015

Alergeny v pokrmech? Jídelna je musí znát!

Aktualizováno 30.1.2015

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které již platí, ale účinnosti nabývá až 13. prosince 2014, se musí každý zákazník/spotřebitel dozvědět, zda se v potravině (pokrmu) vyskytují nějaké alergeny. Součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.

V kompetenci každého členského státu EU je pak rozhodnout, jakým způsobem o tom bude spotřebitel (strávník) informován. Existují v podstatě  dva způsoby. Buď informaci o přítomnosti alergenu v potravině (pokrmu) dostanou všichni strávníci předem, například na jídelním lístku, nebo ji obdrží na vyžádání, ovšem vždy písemnou formou.

V nejbližší době očekáváme od Ministerstva zdravotnictví České republiky vydání Metodického pokynu informování o alergenech v provozech společného stravování.

Ať už u nás bude zvolen kterýkoli způsob, pro stravovací provoz se de facto nic nemění. Strávník musí být o obsažených alergenech informován již v průběhu objednávání pokrmu a informace o obsažených alergenech musí být k dispozici i v okamžiku odběru pokrmu!

A jaké jsou přípustné způsoby informování v praxi?

A pozor! Na přítomnost alergenů se nemusí „ptát“ jen kontrolní orgány. Mají na to právo rodiče i strávníci sami!

A veškerá odpovědnost leží na provozovateli, tj. na osobě, která je zodpovědná za stravovací provoz, ať už se jedná o vedoucí stravovacího provozu či ředitele školy. A ta odpovědnost je obrovská, ve vztahu k alergenům může jít i  o život...

Ing. Lucie Janotová

 

Seznam alergenů

 

Podívejte se také na vyjádření Ministerstva zdravotvnictví ČR, které  jsme pro Vás získali.

Přečtěte si nejnovější informace a praktické tipy ke sledování alergenů na našem partnerském portálu www.jidelny.cz.