Nová aktualizace dat modulu Výkazy programu Účtárna

Aktualizaci výkazů pro Účtárnu č. 191 potřebují všichni uživatelé, kteří účtují podle vyhlášky 410/2009 - příspěvkové organizace.

Tato aktualizace řeší nové výkazy PAR a GAR podle zák. 25/2017 Sb., které se odesílají k 31.12.2018.

Aktualizaci musí stáhnout všichni uživatelé, kteří odesílají výkazy do nadřízených systémů (CSÚIS, Automat Gordic, e-výkaznictví MÚZO apod.)

Podrobný popis změn a návod pro práci s výkazy včetně jejich aktualizace naleznete v PDF souboru:

Aktualizace č. 191 modulu Výkazy programu Účtárna k 31.12.2018