Přečtěte si nové znění školského zákona

1.9.2018 vešel v platnost nový předpis školského zákona 561/2004. Jeho přesné znění uvádíme v aktualizovaném programu Organizace.

návod na aktualizaci