Otázka pre Tím expertov

Položte nám konkrétnú otázku k problematike školského stravovania a vyčkajte na odpoveď Tímu expertov.

Kontaktná osoba
Zákaznícke číslo
E-mail
Telefón
Otázka/ opis situácie: