I v mateřinkách má objednávání stravy internetem smysl

A vyřeší i spoustu problémů.

O svoji zkušenost se s námi podělil ředitel Základní školy Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova 24, Mgr. Radim Motyčka.

Co bylo na začátku, jakou situaci jste řešili, než jste se rozhodli zavést objednávání internetem?

Vyvážíme obědy do čtyř škol a dlouhou dobu jsme opakovaně řešili pohledávky za vydanou stravu. Byl s tím problém, neustále jsme měli nedohledatelné částky.
Nejprve jsme to řešili finanční jistinou - zálohou, ale to kritizovali jak rodiče, tak zřizovatel.
Také jsme chtěli zjednodušit odhlašování obědů rodičům tak, aby měli jistotu, že se informace dostanou na správná místa.

Měli jste nějaké obavy,  viděli jste možná negativa, potenciální problémy?

Báli jsme se dvou věcí:
nevěděli jsme, zda mají všichni rodiče přístup k internetu a jak s ním dokáží pracovat.
To jsme nakonec vyřešili jednoduše - každá škola dala do veřejných prostor počítač s připojením k internetu. Navíc stravu je možno objednávat a odhlašovat i formou SMS zprávy.
Větším problémem pro nás byla otázka zastupitelnosti vedoucí jako jediného člověka, který aplikaci pro objednávání stravy spravuje.
Nakonec jsme došli k závěru, že potřebujeme 100% zastupitelnost, tedy člověka s komplexní znalostí systému. Paní ekonomka se tak naučila kompletní práci s programem a v případě potřeby je dnes schopna zpracovávat nejen objednávky, ale i platby.

Co všechno jste zvažovali při rozhodování a proč jste se nakonec rozhodli pro?

Největší problém jsme viděli v sociální situaci našich žáků, resp. jejich zákonných zástupců – báli jsme se vymáhání pohledávek.
A proč jsme se rozhodli pro: doufali jsme ve zpřehlednění komunikace rodič - školní jídelna, ve zjednodušení administrativy plateb za stravu. Navíc jsme chtěli rodičům poskytnout výhodu - dnes nejsou vázáni
datem ani časem pro platbu ani objednávku (jen pravidly nastavenými jídelnou), mohou objednávat 24 hodin denně včetně sobot a nedělí podle svých možností. A rodiče to kvitují.

Jak to funguje v praxi?

Po roce fungování mohu říci, že vše běží bez problémů. Rodiče se vše naučili, jídelna převzala veškerou administrativu ohledně objednávek a plateb za stravu od školek na sebe. A překvapivě to není víc práce, ale naopak velké zjednodušení. To byla jakási nadstavba, toto ani nikdo nečekal :-).

Rodiče jednají jen s vedoucí kuchyně, platby jdou bezhotovostně, objednávky přes web. Na 12. hodinu máme stanovenou uzávěrku pro odhlašování na následující den. Pak pošle paní  vedoucí mailem na školky seznam dětí, kteří mají nárok na stravu (podle vyhlášky musí mít dítě stravu, jinak nemůže jít do školky a  vyhláška také  říká, že strava musí být uhrazena).  Druhý den pak přímo se stravou posíláme seznamy ještě vytištěné, aby podle nich na školkách mohli vydávat.

Aktuálně řešíme jediný problém, ale ten už se týká trochu jiné problematiky, a to stravování v době nemoci.
Nyní hledáme způsob, jak ze školky získat informace o nemoci dětí v návaznosti na odběr stravy. Právě na tom teď s ředitelkami školek pracujeme a věřím, že řešení určitě najdeme.

Jak konkrétně Vám pořízení objednávkového systému pomohlo, co přesně jste tím získali?

Vyřešili jsme náš hlavní problém - máme povolené objednávání pouze s plusovým kontem strávníka, a tak jednoduše nemohou vzniknout žádné pohledávky. Také oceňuji, že jsme  významně zjednodušili administrativu mezi jídelnou a školkami.

Eva Feketová a Mgr. Radim Motyčka, ředitel Základní školy Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova