Poradna

Praktické informace, rady a tipy ke všem oblastem školního stravování najdete v Zpravodaji VIS.

Na této stránce naleznete nejrůznější  informace důležité nejen pro práci s našimi programy.

 

Aplikace VIS a GDPR

 

Postupy v programech VIS

Posun kategorií a tříd

Přecenění v programu Stravné

Přecenění v programu Sklad

Příprava na říjnové výkazy

Říjnové výkazy

Tisk potvrzení o úhradě školného

Ukončení kalendářního roku v programech Stravné a MSklad

Změna času v terminálech pro Otvírač a Vrátnici

Uvádění množství pokrmu

Nastavení data pro ukončení objednávání na dny po svátku

Zálohování dat z programů VIS pomocí služby Dropbox

Vrácení přeplatků na konci školního roku

 

Alergeny

Alergeny z pohledu strávníka

Přehled alergenů

Tisk štítků pro zboží doplňkového sortimentu

 

Ekonomická témata

Slevy při nákupu surovin

Účtování nedobytných pohledávek

Jak správně převést zůstatek finanční bilance do dalšího roku včetně řádného zaúčtování?

EET ve školním stravování

Kontrolní hlášení – postup instalace a nastavení v programu Účtárna

Kontrolní hlášení DPH

Metodika pro zavedení DPH
Kontrola spolehlivosti a bankovního účtu plátce DPH

Hranice zůstatkové ceny v Majetku 2.06

Režim přenesené daňové povinnosti v programu Účtárna 2.07

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Český účetní standard 708

 

Technické informace

Jak ochránit data v programech VIS

Jak ochránit data v programu Stravné 5

Registrace programů VIS

Provoz DOS verzí programů pod Windows XP

Provoz DOS verzí programů pod Windows ME

Provoz DOS verzí programů pod Windows Vista

Provoz DOS verzí programů pod Windows 7

Provoz programů VIS pod Windows 10

Použití karty ISIC ve stravovacích, docházkových a přístupových systémech VIS