Poradna

Praktické informace, rady a tipy ke všem oblastem školního stravování najdete v Zpravodaji VIS.

Na této stránce naleznete nejrůznější  informace důležité nejen pro práci s našimi programy.

 

Aplikace VIS a GDPR

 

Postupy v programech VIS

Tisk potvrzení o úhradě školného

Přecenění v programu Stravné

Přecenění v programu Sklad

Ukončení kalendářního roku v programech Stravné a MSklad

Vrácení přeplatků na konci školního roku

Posun kategorií a tříd

Změna času v terminálech pro Otvírač a Vrátnici

Uvádění množství pokrmu

Změna sazby DPH

Příprava na říjnové výkazy

Nastavení data pro ukončení objednávání na dny po svátku

Říjnové výkazy

Zálohování dat z programů VIS pomocí služby Dropbox

 

Alergeny

Alergeny z pohledu strávníka

Přehled alergenů

 

Ekonomická témata

Účtování nedobytných pohledávek

Jak správně převést zůstatek finanční bilance do dalšího roku včetně řádného zaúčtování?

EET ve školním stravování

Kontrolní hlášení – postup instalace a nastavení v programu Účtárna

Kontrolní hlášení DPH

Metodika pro zavedení DPH
Kontrola spolehlivosti a bankovního účtu plátce DPH

Hranice zůstatkové ceny v Majetku 2.06

Režim přenesené daňové povinnosti v programu Účtárna 2.07

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Český účetní standard 708

 

Technické informace

Jak ochránit data v programech VIS

Jak ochránit data v programu Stravné 5

Registrace programů VIS

Provoz DOS verzí programů pod Windows XP

Provoz DOS verzí programů pod Windows ME

Provoz DOS verzí programů pod Windows Vista

Provoz DOS verzí programů pod Windows 7

Provoz programů VIS pod Windows 10

Použití karty ISIC ve stravovacích, docházkových a přístupových systémech VIS