Poradna

Praktické informace, rady a tipy ke všem oblastem školního stravování najdete v Zpravodaji VIS.

Na této stránce naleznete nejrůznější  informace důležité nejen pro práci s našimi programy.

 

Aplikace VIS a GDPR

 

Postupy v programech VIS

25.9. mimořádně ředitelské volno

Stravné 4 - Jak vygenerovat uživatelské jméno a heslo pro uživatele Strava.cz

Posuny tříd a kategorií v programu Stravné 4

Navýšení licence Stravné a Strava.cz

Zboží na skladě s krátkou trvanlivostí

Přecenění DPH k 1. 5. 2020

Přecenění v programu Stravné

Přecenění v programu Sklad

Příprava na říjnové výkazy

Říjnové výkazy

Tisk potvrzení o úhradě školného

Ukončení kalendářního roku v programech Stravné a MSklad

Změna času v terminálech pro Otvírač a Vrátnici

Uvádění množství pokrmu

Nastavení data pro ukončení objednávání na dny po svátku

Zálohování dat z programů VIS pomocí služby Dropbox

Vrácení přeplatků na konci školního roku

 

Alergeny

Alergeny z pohledu strávníka

Přehled alergenů

Tisk štítků pro zboží doplňkového sortimentu

 

Ekonomická témata

Školní jídelny a 3. a 4. vlna EET v květnu 2020

Metodika DPH účinná od 1.5.2020

Účtování dotačních programů na obědy pro děti ve ŠJ

Odchylky ze zaokrouhlení

Doporučený postup účtování identifikačních médií ve školní jídelně

Metodická směrnice pro evidenci a zúčtování stravného a vnitřní kontrolní systém v účetních výstupech

Metodická směrnice evidence a zúčtování DPH v organizaci

Správná kalkulace cen jídel v zařízeních školního stravování

Slevy při nákupu surovin

Účtování nedobytných pohledávek

Jak správně převést zůstatek finanční bilance do dalšího roku včetně řádného zaúčtování?

EET ve školním stravování

Kontrolní hlášení – postup instalace a nastavení v programu Účtárna

Kontrolní hlášení DPH

Metodika pro zavedení DPH od 1.8.2018

Kontrola spolehlivosti a bankovního účtu plátce DPH

Hranice zůstatkové ceny v Majetku 2.06

Režim přenesené daňové povinnosti v programu Účtárna 2.07

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Český účetní standard 708

 

GDPR

GDPR- Přihláška ke stravování ve školní jídelny a souhlasy se zpracováním osobních údajů

GDPR - Jak se rozhodovat, zda osobní údaj spadá pod ochranu GDPR

GDPR - Změna práce s heslem pro objednávání přes internet v souvislosti s nařízením GDPR

 

Technické informace

Jak na instalaci nové verze Dálkové správy

Jak ochránit data v programech VIS

Jak ochránit data v programu Stravné 5

Registrace programů VIS

Použití karty ISIC ve stravovacích, docházkových a přístupových systémech VIS