Aplikace VIS a GDPR

Všechny aplikace VIS jsou splňují požadavky nařízení GDPR.

Ochrana dat v programech VIS

Ochrana dat v programu Stravné 5

 

Program Stravné má v nejnovější verzí nástroje na podporu plnění souladu s nařízením GDPR - výpis osobních údajů strávníka, anonymizace strávníka ..

další informace

 

Smlouvu s VIS jako se zpracovatelem osobních údajů si může stáhnout zde

Tato smlouva řeší  náš současný i budoucí vztah v souvislosti s dodávkami a údržbou SW VIS.
Námi podepsanou smlouvu vytiskněte, doplňte nacionále Vaší organizace včetně statutárního zástupce, naskenujte a odešlete na e-mail obchod@visplzen.cz  Vytištěnou a podepsanou smlouvu si zařaďte do Vaší dokumentace GDPR.

 

Se zavedením GDPR vám pomůžou gdprexperti.cz