Elektronická fakturace

Co je elektronická faktura?

Elektronickou fakturou nazýváme dokument v PDF formátu podepsaný elektronickým podpisem. Takový dokument lze posílat e-mailem nebo tisknout.

Co je elektronický podpis

Je to nástroj pro ověření pravosti a původu dokumentu. Pravost každé faktury lze ověřit jak u pracovníků VIS, jejichž podpis je na faktuře, tak u nezávislé certifikační autority.

Jaká je k tomu legislativní opora?
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH
§34 - ukládá vydavateli povinnost zajistit:

věrohodnost původu daňového dokladu a jeho neporušenost (zajišťuje elektronický podpis)
čitelnost - doklad je čitelný na každém počítači PC nebo i v řadě chytrých mobilních telefonů či tabletů

Jak zajistit věrohodnou auditní stopu?

Stejně jako u papírových faktur. K přijatým fakturám je třeba uchovávat dodací listy, nabídky a objednávky, popř. další doklady stvrzující, že došlo ke zdanitelnému plnění.