Jak na hesla pro Strava.cz podle GDPR

Nařízení GDPR přineslo změny do programu Stravné (verze 4.60) i na Strava.cz. Změny se týkají zobrazení a generování hesla.

Jak to nově funguje?
Přinášíme podrobné vysvětlení této změny a také několik užitečných rad.

Heslo je osobní údaj strávníka. Vzhledem k tomu, že celá řada strávníků používá totožné přístupové heslo do více agend (např. na svůj email), není bezpečné je zpřístupnit ani obsluze programu Stravné. Je nám jasné, že se tímto bezpečnostním opatřením snižuje komfort obsluhy programu při aktivaci objednávek přes internet, avšak zvyšuje se tím významně ochrana osobních údajů všech strávníků., což je v souladu s nařízením GDPR.

Od verze programu Stravné 4.60 již není možné odeslání hesla strávníkům emailem.
Při vygenerování emailu s přihlašovacími údaji na Strava.cz se místo hesla odesílá text: „Heslo: platné je původní nebo domluvené heslo“. Stávající strávníci mají tedy stále platné své původní heslo. Pokud je zapomněli, mohou jeho změnu provést sami na www.strava.cz nebo u obsluhy programu.

U nových strávníků je to s přidělením počátečního hesla jinak:

  • Pokud si strávník aktivuje službu osobně v kanceláři jídelny, dozví se heslo od obsluhy programu vždy ústně.
  • V případě hromadné aktivace objednávání internetem, kdy strávníci nejsou osobně přítomni na jídelně, je třeba v e-mailu s přístupovými údaji na Strava.cz popsat počáteční heslo například takto:

"Heslo k účtu se z bezpečnostních důvodů neposílá emailem. Novým strávníkům bylo vygenerováno heslo automaticky jako datum narození ve formátu RRRRMMDD, kde RRRR je rok, MM je měsíc a DD je den z data narození. Při prvním přihlášení na www.strava.cz si heslo změňte v sekci Nastavení."

"Heslo k účtu se z bezpečnostních důvodů neposílá emailem. U nových strávníků je heslo stejné jako jejich variabilní symbol. Při prvním přihlášení na www.strava.cz si heslo změňte v sekci Nastavení."

"Novým strávníkům bylo vygenerováno heslo automaticky a to ve formátu prijmeni.jmeno (např. Eva Malá bude mít heslo "mala.eva"). Při prvním přihlášení na www.strava.cz si heslo změňte v sekci Nastavení."

Věříme, že změny povedou k většímu bezpečí všech strávníků a k minimálnímu snížení komfortu obsluhy SW Stravné.