Jak se školního stravování dotknou změny v oblasti daně z přidané hodnoty

Novelu zákona o DPH Parlament schválil v rámci daňového balíčku dne 12.3.2019. Podle tiskové zprávy MF ČR z 13.3.2019 se vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů očekává do konce března a z toho tak vyplývá, že novela nabude účinnosti od 1.4.2019.

Změn v zákoně o DPH je sice celá řada, avšak my se podíváme na dvě nejzásadnější, které se dotknou opravdu každé školní jídelny, která je v režimu plátce DPH.

Změna výpočtu DPH

První připravenou změnou je nový výpočet DPH z ceny včetně DPH. Podle novelizovaného § 37 zákona o DPH se již daň z ceny včetně DPH nespočte pomocí tzv. koeficientu zaokrouhleného na čtyři desetinná místa, ale spočte se nejprve základ daně a následně rozdílem ceny včetně DPH a spočteného základu vlastní částka daně. Po novele tak vyjdou vždy stejné částky daně jak při výpočtu daně z částky bez DPH (zdola), tak při výpočtu daně z částky včetně DPH (shora).

Novelou je také vypuštěn text ohledně zaokrouhlování daně na celé koruny tzn. při výpočtu se vždy zaokrouhlí na dvě desetinná místa matematicky částka základu a DPH se již nijak nezaokrouhluje.

Z hlediska použití v programech VIS jsme výše uvedenou změnu výpočtu aplikovali všude tam, kde dochází k výpočtu DPH z celkové ceny plnění.

Změna výpočtu v programech VIS

Není třeba panikařit, pro výše uvedenou změnu výpočtu je stanoveno přechodné období délce šesti měsíců. Během této doby je nutné aktualizovat programové vybavení na verze z března 2019 a provést změnu nastavení výpočtu kdykoli v průběhu přechodného šestiměsíčního období, nejpozději tedy do 30.9.2019.

Změnu výpočtu je nejnovější verzi programu možné provést kdykoliv manuálně v menu Společné - Společné nastavení - položka Výpočet DPH z celk. ceny - varianta "podle koeficientu" používá původní výpočet, varianta "bez koeficientu" používá novelizovaný výpočet).

DPH u stravovacích služeb

Druhou připravenou změnou, která je však zatím stále ve fázi projednávání v Poslanecké sněmovně, je převod stravovacích služeb z první snížené sazby (15%) do druhé snížené sazby (10%).

Tato změna by se dotkla všech školních jídelen, které jsou v režimu plátce DPH, a to bez ohledu na to, jestli se školní jídelny týká zákon o elektronické evidenci tržeb.

Vzhledem k tomu, že tato změna ještě není schválená, není bohužel ani znám datum její účinnosti. Již nyní je však jasné, že původní plánovaná účinnost od 1.4.2019 nebude reálná.

Třetí novinka v DPH

 

Veškerou problematiku vývoje kolem DPH pro Vás samozřejmě sledujeme a budeme Vás i nadále v této věci informovat.

Objednat novou verzi programů