Jak se školního stravování dotknou změny v oblasti daně z přidané hodnoty

Novelu zákona o DPH Parlament schválil v rámci daňového balíčku dne 12.3.2019. Podle tiskové zprávy MF ČR z 13.3.2019 se vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů očekává do konce března a z toho tak vyplývá, že novela nabude účinnosti od 1.4.2019.

Změn v zákoně o DPH je sice celá řada, avšak my se podíváme na dvě nejzásadnější, které se dotknou opravdu každé školní jídelny, která je v režimu plátce DPH.

Změna výpočtu DPH

První připravenou změnou je nový výpočet DPH z ceny včetně DPH. Podle novelizovaného § 37 zákona o DPH se již daň z ceny včetně DPH nespočte pomocí tzv. koeficientu zaokrouhleného na čtyři desetinná místa, ale spočte se nejprve základ daně a následně rozdílem ceny včetně DPH a spočteného základu vlastní částka daně. Po novele tak vyjdou vždy stejné částky daně jak při výpočtu daně z částky bez DPH (zdola), tak při výpočtu daně z částky včetně DPH (shora).

Novelou je také vypuštěn text ohledně zaokrouhlování daně na celé koruny tzn. při výpočtu se vždy zaokrouhlí na dvě desetinná místa matematicky částka základu a DPH se již nijak nezaokrouhluje.

Z hlediska použití v programech VIS jsme výše uvedenou změnu výpočtu aplikovali všude tam, kde dochází k výpočtu DPH z celkové ceny plnění.

Změna výpočtu v programech VIS

Není třeba panikařit, pro výše uvedenou změnu výpočtu je stanoveno přechodné období délce šesti měsíců. Během této doby je nutné aktualizovat programové vybavení na verze z března 2019 a provést změnu nastavení výpočtu kdykoli v průběhu přechodného šestiměsíčního období, nejpozději tedy do 30.9.2019.

Změnu výpočtu je nejnovější verzi programu možné provést kdykoliv manuálně v menu Společné - Společné nastavení - položka Výpočet DPH z celk. ceny - varianta "podle koeficientu" používá původní výpočet, varianta "bez koeficientu" používá novelizovaný výpočet).

DPH u stravovacích služeb

Druhou připravenou změnou, která je však zatím stále ve fázi projednávání v Poslanecké sněmovně, je převod stravovacích služeb z první snížené sazby (15%) do druhé snížené sazby (10%).

Tato změna by se dotkla všech školních jídelen, které jsou v režimu plátce DPH, a to bez ohledu na to, jestli se školní jídelny týká zákon o elektronické evidenci tržeb.

Vzhledem k tomu, že tato změna ještě není schválená, není bohužel ani znám datum její účinnosti. Již nyní je však jasné, že původní plánovaná účinnost od 1.4.2019 nebude reálná.

Veškerou problematiku vývoje kolem DPH pro Vás samozřejmě sledujeme a budeme Vás i nadále v této věci informovat.

Objednat novou verzi programů