Jak zvládnout konec roku

Konec kalendářního roku je pro mnoho vedoucích opravdovým strašákem. Přitom k tomu není žádný důvod, tvrdí za naše techniky David Puhman.

Vedoucí školní jídelny nemusí na konci kalendářního roku provádět žádné mimořádné operace, stačí klasická uzávěrka jako každý jiný měsíc. Programy Stravné a Sklad nemají žádné kvartální ani roční uzávěrky, ty se provádějí pouze v účetních programech a podkladem pro ekonomku jsou prosincové výstupy se Skladu a Stravného. V DOSových programech bylo v minulosti potřeba provádět tzv. vyprázdnění pohybů, moderní windowsové programy ale nic takového nevyžadují.

Není potřeba vyrovnávat žádné přeplatky ani nedoplatky,  naopak je správné vše plynule převádět do dalšího období.  To samé platí i pro finanční bilanci, kterou podle vyhlášky 107 není vhodné na konci kalendářního roku nulovat.

Vynulování finanční bilance v praxi velmi často vyžaduje ekonomka. Většinou proto, že nezná dobře vyhlášku 107 a také proto, že nemá informaci o tom, jak o finačním normativu správně účtovat.
Na obě tyto situace máme řešení. V programu Organizace je k dispozici podrobný rozbor včetně podrobného návodu a vzoru pro zaúčtování.
Samozřejmě vždycky existuje možnost obrátit se na Horkou linku, kde Vám nebo paní ekonomce se vším pomůžeme. Potřebnou asistenci si můžete rovnou

Jak zvládnout konec roku

Konec kalendářního roku je pro mnoho vedoucích opravdovým strašákem. Přitom k tomu není žádný důvod, tvrdí za naše techniky David Puhman.

Vedoucí školní jídelny nemusí na konci kalendářního roku provádět žádné mimořádné operace, stačí klasická uzávěrka jako každý jiný měsíc. Programy Stravné a Sklad nemají žádné kvartální ani roční uzávěrky, ty se provádějí pouze v účetních programech a podkladem pro ekonomku jsou prosincové výstupy se Skladu a Stravného. V DOSových programech bylo v minulosti potřeba provádět tzv. vyprázdnění pohybů, moderní windowsové programy ale nic takového nevyžadují.

Není potřeba vyrovnávat žádné přeplatky ani nedoplatky,  naopak je správné vše plynule převádět do dalšího období.  To samé platí i pro finanční bilanci, kterou podle vyhlášky 107 není vhodné na konci kalendářního roku nulovat.

Vynulování finanční bilance v praxi velmi často vyžaduje ekonomka. Většinou proto, že nezná dobře vyhlášku 107 a také proto, že nemá informaci o tom, jak o finačním normativu správně účtovat.
Na obě tyto situace máme řešení. V programu Organizace je k dispozici podrobný rozbor včetně podrobného návodu a vzoru pro zaúčtování.
Samozřejmě vždycky existuje možnost obrátit se na Horkou linku, kde Vám nebo paní ekonomce se vším pomůžeme. Potřebnou asistenci si můžete rovnou

Jak zvládnout konec roku

Konec kalendářního roku je pro mnoho vedoucích opravdovým strašákem. Přitom k tomu není žádný důvod, tvrdí za naše techniky David Puhman.

Vedoucí školní jídelny nemusí na konci kalendářního roku provádět žádné mimořádné operace, stačí klasická uzávěrka jako každý jiný měsíc. Programy Stravné a Sklad nemají žádné kvartální ani roční uzávěrky, ty se provádějí pouze v účetních programech a podkladem pro ekonomku jsou prosincové výstupy se Skladu a Stravného. V DOSových programech bylo v minulosti potřeba provádět tzv. vyprázdnění pohybů, moderní windowsové programy ale nic takového nevyžadují.

Není potřeba vyrovnávat žádné přeplatky ani nedoplatky,  naopak je správné vše plynule převádět do dalšího období.  To samé platí i pro finanční bilanci, kterou podle vyhlášky 107 není vhodné na konci kalendářního roku nulovat.

Vynulování finanční bilance v praxi velmi často vyžaduje ekonomka. Většinou proto, že nezná dobře vyhlášku 107 a také proto, že nemá informaci o tom, jak o finačním normativu správně účtovat.
Na obě tyto situace máme řešení. V programu Organizace je k dispozici podrobný rozbor včetně podrobného návodu a vzoru pro zaúčtování.
Samozřejmě vždycky existuje možnost obrátit se na Horkou linku, kde Vám nebo paní ekonomce se vším pomůžeme. Potřebnou asistenci si můžete rovnou

, upraveno: 19.12.2016

Jak zvládnout konec roku

Konec kalendářního roku je pro mnoho vedoucích opravdovým strašákem. Přitom k tomu není žádný důvod, tvrdí za naše techniky David Puhman.

Vedoucí školní jídelny nemusí na konci kalendářního roku provádět žádné mimořádné operace, stačí klasická uzávěrka jako každý jiný měsíc. Programy Stravné a Sklad nemají žádné kvartální ani roční uzávěrky, ty se provádějí pouze v účetních programech a podkladem pro ekonomku jsou prosincové výstupy se Skladu a Stravného. V DOSových programech bylo v minulosti potřeba provádět tzv. vyprázdnění pohybů, moderní windowsové programy ale nic takového nevyžadují.

Není potřeba vyrovnávat žádné přeplatky ani nedoplatky,  naopak je správné vše plynule převádět do dalšího období.  To samé platí i pro finanční bilanci, kterou podle vyhlášky 107 není vhodné na konci kalendářního roku nulovat.

Vynulování finanční bilance v praxi velmi často vyžaduje ekonomka. Většinou proto, že nezná dobře vyhlášku 107 a také proto, že nemá informaci o tom, jak o finačním normativu správně účtovat.
Na obě tyto situace máme řešení. V programu Organizace je k dispozici podrobný rozbor včetně podrobného návodu a vzoru pro zaúčtování.
Samozřejmě vždycky existuje možnost obrátit se na Horkou linku, kde Vám nebo paní ekonomce se vším pomůžeme. Potřebnou asistenci si můžete rovnou