Školní jídelna musí vést školní matriku

... a v ní všechny údaje dle školského zákona

Je to trochu jinak. Povinnost vést matriku má právní subjekt - tj. ne školní jídelna pod školou. Tj. je na řediteli školy, kde a jak matriku vede. Dále není pravda, že matrika musí obsahovat vše dle zákona - v školském zákoně je uvozena tato povinnost slovy "dle povahy své činnosti". V zákoně jsou údaje vyjmenovány ne jako povinnost, ale jako právo především s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jinak by tyto osobní údaje škola nesměla vůbec uchovávat.

Pozn.:
Školský zákon:
§28
(3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,
e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Školní jídelna musí vést školní matriku

... a v ní všechny údaje dle školského zákona

Je to trochu jinak. Povinnost vést matriku má právní subjekt - tj. ne školní jídelna pod školou. Tj. je na řediteli školy, kde a jak matriku vede. Dále není pravda, že matrika musí obsahovat vše dle zákona - v školském zákoně je uvozena tato povinnost slovy "dle povahy své činnosti". V zákoně jsou údaje vyjmenovány ne jako povinnost, ale jako právo především s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jinak by tyto osobní údaje škola nesměla vůbec uchovávat.

Pozn.:
Školský zákon:
§28
(3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,
e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Školní jídelna musí vést školní matriku

... a v ní všechny údaje dle školského zákona

Je to trochu jinak. Povinnost vést matriku má právní subjekt - tj. ne školní jídelna pod školou. Tj. je na řediteli školy, kde a jak matriku vede. Dále není pravda, že matrika musí obsahovat vše dle zákona - v školském zákoně je uvozena tato povinnost slovy "dle povahy své činnosti". V zákoně jsou údaje vyjmenovány ne jako povinnost, ale jako právo především s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jinak by tyto osobní údaje škola nesměla vůbec uchovávat.

Pozn.:
Školský zákon:
§28
(3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,
e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Školní jídelna musí vést školní matriku

... a v ní všechny údaje dle školského zákona

Je to trochu jinak. Povinnost vést matriku má právní subjekt - tj. ne školní jídelna pod školou. Tj. je na řediteli školy, kde a jak matriku vede. Dále není pravda, že matrika musí obsahovat vše dle zákona - v školském zákoně je uvozena tato povinnost slovy "dle povahy své činnosti". V zákoně jsou údaje vyjmenovány ne jako povinnost, ale jako právo především s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jinak by tyto osobní údaje škola nesměla vůbec uchovávat.

Pozn.:
Školský zákon:
§28
(3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,
e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.