Za jakých podmínek vzniká institut ručení příjemce zdanitelného plnění?

Kontrola spolehlivosti a bankovního účtu plátce DPH

Podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdatnitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet. Jinými slovy se ručení týká všech bezhotovostně hrazených závazků (přijatých faktur), ze kterých příjemce plnění, tedy příjemce faktury, ručí za DPH na faktuře uvedené (pokud dodavatel neodvede DPH z faktury státu sám, následně finanční správa vymáhá DPH na platícím subjektu - ručiteli).

Příklad:
Firma Gastro s.r.o. vystaví naší organizaci Školní jídelna, příspěvková organizace, fakturu za dodávku nového konvektomatu do kuchyně školní jídelny ve výši 721 tis. Kč (DPH 21% činí 125133,- Kč). Obě organizace obchodního vztahu jsou plátci DPH. Pro firmu Gastro s.r.o. jde o uskutečněné plnění s výší daně na výstupu 125133,- Kč, které je povinna odvést finančnímu úřadu - firma vystaví naší organizaci fakturu. Pro naši organizaci Školní jídelna, příspěvková organizace, jde o přijaté zdanitelné plnění v totožné výši daně tj. 125133,- Kč. Přijatý doklad evidujeme v knize faktur coby fakturu přijatou (závazek), který bude hrazen bezhotovostně převodem z účtu školy.
Školní jídelna před úhradou faktury provede 1) kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti plátce a 2) kontrolu zveřejněného bankovního účtu. Zjistí, že firma Gastro s.r.o. je spolehlivým plátcem, ale že na faktuře je uveden jiný bankovní účet, než je účet evidovaný v centrálním registru. Školní jídelna může na tento bankovní účet provést platbu za fakturu, ale stává se touto úhradou na nezveřejněný účet automaticky  podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručitelem za neodvedenou částku DPH ve výši 125133,- Kč. To znamená, že pokud by z nějakého důvodu firma Gastro s.r.o. daň finančnímu úřadu neodvedla, bude její zaplacení vymáháno orgány Finanční správy po Školní jídelně.

Komplexní přehled institutu ručení a vzniku ručitelského vztahu popisuje informace Finanční správy ze dne 6.3.2013

Aby nedocházelo k nadužívání systému ručení za neodvedenou daň a ručitel měl vhodné nástroje kontroly svých obchodních partnerů,  novela zákona zavádí následující povinnosti, které umožňují sledovat spolehlivost obchodního partnera. V rámci tzv. institutu ručení za nezaplacenou DPH tak od 1.4.2013 existuje pro subjekt, který je plátcem DPH, povinnost:

 • provádět kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti plátce DPH (dodavatele)
 • provádět kontrolu bankovního účtu dodavatele (je-li/ není-li zveřejněn v centrálním registru)

Tyto povinnosti jsou platné dle zákona od 1.4.2013 avšak dle informací Finanční správy nebudou tyto povinnosti kontrolovány a případné případné ručení za nezaplacenu daň by podle našich informací mělo být  Finanční správou  vyžadováno od 1.1.2014.

A za jakých podmínek vzniká institut ručení příjemce zdanitelného plnění?

 1. provedeme kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti

 •  je-li spolehlivý - pokračujeme ke kontrole účtu
 •  je-li nespohlivý - ručíme za DPH

2. zkontrolujeme bankovní účet, na který platíme

 • je-li zveřejněný - za DPH neručíme
 • je-li nezveřejněný - při platbě do 700tis. neručíme
 • je-li nezveřejněný - při platbě nad 700tis. ručíme za DPH

V praxi to znamená, že kontrolu spolehlivosti by tak měl provádět každý plátce DPH. Kontrolu bankovního účtu by měl provádět také každý plátce DPH, ale není to povinné, neboť ručení hrozí pouze tam, kde zároveň úplata  činí více než 700tis. Kč.

S programy VIS je to snadné!

Program Účtárna firmy VIS nabízí od verze 2.08 možnost provádět povinné kontroly automaticky.  Kontrolní nástroje v programu využívají webových služeb, které poskytuje Finanční správa. Pro správnou funkčnost je nutné připojení počítače s programem Účtárna k internetu.

Jaké kontroly umožní program Účtárna 2.08?

 • kontrola  spolehlivosti plátce DPH  při tisku sestavy Výkaz DPH
 • kontrola v  Adresáři subjektů: správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu a zadaný bankovní účet   (porovnání s  centrálním registrem na internetu)
 • kontrola při platbě faktur (závazků): správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu subjekt a zadaný bankovní účet 
 • automatická kontrola vždy při vytvoření závazku a při vytvoření hromadného příkazu k úhradě
 • možnost volitelně tisknout k dokladům DIČ subjektu  při tisku výkazu DPH

Kontroly v programu MSklad 1.42

 • kontrola v  Adresáři subjektů: správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu a zadaný bankovní účet   (porovnání s  centrálním registrem na internetu)
 • kontrola údajů subjektu v Došlých dokladech

Máte -li zájem o novou verzi, rádi Vám zašleme cenovou nabídku.

Chci vědět víc

Za jakých podmínek vzniká institut ručení příjemce zdanitelného plnění?

Kontrola spolehlivosti a bankovního účtu plátce DPH

Podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdatnitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet. Jinými slovy se ručení týká všech bezhotovostně hrazených závazků (přijatých faktur), ze kterých příjemce plnění, tedy příjemce faktury, ručí za DPH na faktuře uvedené (pokud dodavatel neodvede DPH z faktury státu sám, následně finanční správa vymáhá DPH na platícím subjektu - ručiteli).

Příklad:
Firma Gastro s.r.o. vystaví naší organizaci Školní jídelna, příspěvková organizace, fakturu za dodávku nového konvektomatu do kuchyně školní jídelny ve výši 721 tis. Kč (DPH 21% činí 125133,- Kč). Obě organizace obchodního vztahu jsou plátci DPH. Pro firmu Gastro s.r.o. jde o uskutečněné plnění s výší daně na výstupu 125133,- Kč, které je povinna odvést finančnímu úřadu - firma vystaví naší organizaci fakturu. Pro naši organizaci Školní jídelna, příspěvková organizace, jde o přijaté zdanitelné plnění v totožné výši daně tj. 125133,- Kč. Přijatý doklad evidujeme v knize faktur coby fakturu přijatou (závazek), který bude hrazen bezhotovostně převodem z účtu školy.
Školní jídelna před úhradou faktury provede 1) kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti plátce a 2) kontrolu zveřejněného bankovního účtu. Zjistí, že firma Gastro s.r.o. je spolehlivým plátcem, ale že na faktuře je uveden jiný bankovní účet, než je účet evidovaný v centrálním registru. Školní jídelna může na tento bankovní účet provést platbu za fakturu, ale stává se touto úhradou na nezveřejněný účet automaticky  podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručitelem za neodvedenou částku DPH ve výši 125133,- Kč. To znamená, že pokud by z nějakého důvodu firma Gastro s.r.o. daň finančnímu úřadu neodvedla, bude její zaplacení vymáháno orgány Finanční správy po Školní jídelně.

Komplexní přehled institutu ručení a vzniku ručitelského vztahu popisuje informace Finanční správy ze dne 6.3.2013

Aby nedocházelo k nadužívání systému ručení za neodvedenou daň a ručitel měl vhodné nástroje kontroly svých obchodních partnerů,  novela zákona zavádí následující povinnosti, které umožňují sledovat spolehlivost obchodního partnera. V rámci tzv. institutu ručení za nezaplacenou DPH tak od 1.4.2013 existuje pro subjekt, který je plátcem DPH, povinnost:

 • provádět kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti plátce DPH (dodavatele)
 • provádět kontrolu bankovního účtu dodavatele (je-li/ není-li zveřejněn v centrálním registru)

Tyto povinnosti jsou platné dle zákona od 1.4.2013 avšak dle informací Finanční správy nebudou tyto povinnosti kontrolovány a případné případné ručení za nezaplacenu daň by podle našich informací mělo být  Finanční správou  vyžadováno od 1.1.2014.

A za jakých podmínek vzniká institut ručení příjemce zdanitelného plnění?

 1. provedeme kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti

 •  je-li spolehlivý - pokračujeme ke kontrole účtu
 •  je-li nespohlivý - ručíme za DPH

2. zkontrolujeme bankovní účet, na který platíme

 • je-li zveřejněný - za DPH neručíme
 • je-li nezveřejněný - při platbě do 700tis. neručíme
 • je-li nezveřejněný - při platbě nad 700tis. ručíme za DPH

V praxi to znamená, že kontrolu spolehlivosti by tak měl provádět každý plátce DPH. Kontrolu bankovního účtu by měl provádět také každý plátce DPH, ale není to povinné, neboť ručení hrozí pouze tam, kde zároveň úplata  činí více než 700tis. Kč.

S programy VIS je to snadné!

Program Účtárna firmy VIS nabízí od verze 2.08 možnost provádět povinné kontroly automaticky.  Kontrolní nástroje v programu využívají webových služeb, které poskytuje Finanční správa. Pro správnou funkčnost je nutné připojení počítače s programem Účtárna k internetu.

Jaké kontroly umožní program Účtárna 2.08?

 • kontrola  spolehlivosti plátce DPH  při tisku sestavy Výkaz DPH
 • kontrola v  Adresáři subjektů: správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu a zadaný bankovní účet   (porovnání s  centrálním registrem na internetu)
 • kontrola při platbě faktur (závazků): správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu subjekt a zadaný bankovní účet 
 • automatická kontrola vždy při vytvoření závazku a při vytvoření hromadného příkazu k úhradě
 • možnost volitelně tisknout k dokladům DIČ subjektu  při tisku výkazu DPH

Kontroly v programu MSklad 1.42

 • kontrola v  Adresáři subjektů: správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu a zadaný bankovní účet   (porovnání s  centrálním registrem na internetu)
 • kontrola údajů subjektu v Došlých dokladech

Máte -li zájem o novou verzi, rádi Vám zašleme cenovou nabídku.

Chci vědět víc

Za jakých podmínek vzniká institut ručení příjemce zdanitelného plnění?

Kontrola spolehlivosti a bankovního účtu plátce DPH

Podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdatnitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet. Jinými slovy se ručení týká všech bezhotovostně hrazených závazků (přijatých faktur), ze kterých příjemce plnění, tedy příjemce faktury, ručí za DPH na faktuře uvedené (pokud dodavatel neodvede DPH z faktury státu sám, následně finanční správa vymáhá DPH na platícím subjektu - ručiteli).

Příklad:
Firma Gastro s.r.o. vystaví naší organizaci Školní jídelna, příspěvková organizace, fakturu za dodávku nového konvektomatu do kuchyně školní jídelny ve výši 721 tis. Kč (DPH 21% činí 125133,- Kč). Obě organizace obchodního vztahu jsou plátci DPH. Pro firmu Gastro s.r.o. jde o uskutečněné plnění s výší daně na výstupu 125133,- Kč, které je povinna odvést finančnímu úřadu - firma vystaví naší organizaci fakturu. Pro naši organizaci Školní jídelna, příspěvková organizace, jde o přijaté zdanitelné plnění v totožné výši daně tj. 125133,- Kč. Přijatý doklad evidujeme v knize faktur coby fakturu přijatou (závazek), který bude hrazen bezhotovostně převodem z účtu školy.
Školní jídelna před úhradou faktury provede 1) kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti plátce a 2) kontrolu zveřejněného bankovního účtu. Zjistí, že firma Gastro s.r.o. je spolehlivým plátcem, ale že na faktuře je uveden jiný bankovní účet, než je účet evidovaný v centrálním registru. Školní jídelna může na tento bankovní účet provést platbu za fakturu, ale stává se touto úhradou na nezveřejněný účet automaticky  podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručitelem za neodvedenou částku DPH ve výši 125133,- Kč. To znamená, že pokud by z nějakého důvodu firma Gastro s.r.o. daň finančnímu úřadu neodvedla, bude její zaplacení vymáháno orgány Finanční správy po Školní jídelně.

Komplexní přehled institutu ručení a vzniku ručitelského vztahu popisuje informace Finanční správy ze dne 6.3.2013

Aby nedocházelo k nadužívání systému ručení za neodvedenou daň a ručitel měl vhodné nástroje kontroly svých obchodních partnerů,  novela zákona zavádí následující povinnosti, které umožňují sledovat spolehlivost obchodního partnera. V rámci tzv. institutu ručení za nezaplacenou DPH tak od 1.4.2013 existuje pro subjekt, který je plátcem DPH, povinnost:

 • provádět kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti plátce DPH (dodavatele)
 • provádět kontrolu bankovního účtu dodavatele (je-li/ není-li zveřejněn v centrálním registru)

Tyto povinnosti jsou platné dle zákona od 1.4.2013 avšak dle informací Finanční správy nebudou tyto povinnosti kontrolovány a případné případné ručení za nezaplacenu daň by podle našich informací mělo být  Finanční správou  vyžadováno od 1.1.2014.

A za jakých podmínek vzniká institut ručení příjemce zdanitelného plnění?

 1. provedeme kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti

 •  je-li spolehlivý - pokračujeme ke kontrole účtu
 •  je-li nespohlivý - ručíme za DPH

2. zkontrolujeme bankovní účet, na který platíme

 • je-li zveřejněný - za DPH neručíme
 • je-li nezveřejněný - při platbě do 700tis. neručíme
 • je-li nezveřejněný - při platbě nad 700tis. ručíme za DPH

V praxi to znamená, že kontrolu spolehlivosti by tak měl provádět každý plátce DPH. Kontrolu bankovního účtu by měl provádět také každý plátce DPH, ale není to povinné, neboť ručení hrozí pouze tam, kde zároveň úplata  činí více než 700tis. Kč.

S programy VIS je to snadné!

Program Účtárna firmy VIS nabízí od verze 2.08 možnost provádět povinné kontroly automaticky.  Kontrolní nástroje v programu využívají webových služeb, které poskytuje Finanční správa. Pro správnou funkčnost je nutné připojení počítače s programem Účtárna k internetu.

Jaké kontroly umožní program Účtárna 2.08?

 • kontrola  spolehlivosti plátce DPH  při tisku sestavy Výkaz DPH
 • kontrola v  Adresáři subjektů: správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu a zadaný bankovní účet   (porovnání s  centrálním registrem na internetu)
 • kontrola při platbě faktur (závazků): správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu subjekt a zadaný bankovní účet 
 • automatická kontrola vždy při vytvoření závazku a při vytvoření hromadného příkazu k úhradě
 • možnost volitelně tisknout k dokladům DIČ subjektu  při tisku výkazu DPH

Kontroly v programu MSklad 1.42

 • kontrola v  Adresáři subjektů: správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu a zadaný bankovní účet   (porovnání s  centrálním registrem na internetu)
 • kontrola údajů subjektu v Došlých dokladech

Máte -li zájem o novou verzi, rádi Vám zašleme cenovou nabídku.

Chci vědět víc

Za jakých podmínek vzniká institut ručení příjemce zdanitelného plnění?

Kontrola spolehlivosti a bankovního účtu plátce DPH

Podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdatnitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet. Jinými slovy se ručení týká všech bezhotovostně hrazených závazků (přijatých faktur), ze kterých příjemce plnění, tedy příjemce faktury, ručí za DPH na faktuře uvedené (pokud dodavatel neodvede DPH z faktury státu sám, následně finanční správa vymáhá DPH na platícím subjektu - ručiteli).

Příklad:
Firma Gastro s.r.o. vystaví naší organizaci Školní jídelna, příspěvková organizace, fakturu za dodávku nového konvektomatu do kuchyně školní jídelny ve výši 721 tis. Kč (DPH 21% činí 125133,- Kč). Obě organizace obchodního vztahu jsou plátci DPH. Pro firmu Gastro s.r.o. jde o uskutečněné plnění s výší daně na výstupu 125133,- Kč, které je povinna odvést finančnímu úřadu - firma vystaví naší organizaci fakturu. Pro naši organizaci Školní jídelna, příspěvková organizace, jde o přijaté zdanitelné plnění v totožné výši daně tj. 125133,- Kč. Přijatý doklad evidujeme v knize faktur coby fakturu přijatou (závazek), který bude hrazen bezhotovostně převodem z účtu školy.
Školní jídelna před úhradou faktury provede 1) kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti plátce a 2) kontrolu zveřejněného bankovního účtu. Zjistí, že firma Gastro s.r.o. je spolehlivým plátcem, ale že na faktuře je uveden jiný bankovní účet, než je účet evidovaný v centrálním registru. Školní jídelna může na tento bankovní účet provést platbu za fakturu, ale stává se touto úhradou na nezveřejněný účet automaticky  podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručitelem za neodvedenou částku DPH ve výši 125133,- Kč. To znamená, že pokud by z nějakého důvodu firma Gastro s.r.o. daň finančnímu úřadu neodvedla, bude její zaplacení vymáháno orgány Finanční správy po Školní jídelně.

Komplexní přehled institutu ručení a vzniku ručitelského vztahu popisuje informace Finanční správy ze dne 6.3.2013

Aby nedocházelo k nadužívání systému ručení za neodvedenou daň a ručitel měl vhodné nástroje kontroly svých obchodních partnerů,  novela zákona zavádí následující povinnosti, které umožňují sledovat spolehlivost obchodního partnera. V rámci tzv. institutu ručení za nezaplacenou DPH tak od 1.4.2013 existuje pro subjekt, který je plátcem DPH, povinnost:

 • provádět kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti plátce DPH (dodavatele)
 • provádět kontrolu bankovního účtu dodavatele (je-li/ není-li zveřejněn v centrálním registru)

Tyto povinnosti jsou platné dle zákona od 1.4.2013 avšak dle informací Finanční správy nebudou tyto povinnosti kontrolovány a případné případné ručení za nezaplacenu daň by podle našich informací mělo být  Finanční správou  vyžadováno od 1.1.2014.

A za jakých podmínek vzniká institut ručení příjemce zdanitelného plnění?

 1. provedeme kontrolu spolehlivosti/nespolehlivosti

 •  je-li spolehlivý - pokračujeme ke kontrole účtu
 •  je-li nespohlivý - ručíme za DPH

2. zkontrolujeme bankovní účet, na který platíme

 • je-li zveřejněný - za DPH neručíme
 • je-li nezveřejněný - při platbě do 700tis. neručíme
 • je-li nezveřejněný - při platbě nad 700tis. ručíme za DPH

V praxi to znamená, že kontrolu spolehlivosti by tak měl provádět každý plátce DPH. Kontrolu bankovního účtu by měl provádět také každý plátce DPH, ale není to povinné, neboť ručení hrozí pouze tam, kde zároveň úplata  činí více než 700tis. Kč.

S programy VIS je to snadné!

Program Účtárna firmy VIS nabízí od verze 2.08 možnost provádět povinné kontroly automaticky.  Kontrolní nástroje v programu využívají webových služeb, které poskytuje Finanční správa. Pro správnou funkčnost je nutné připojení počítače s programem Účtárna k internetu.

Jaké kontroly umožní program Účtárna 2.08?

 • kontrola  spolehlivosti plátce DPH  při tisku sestavy Výkaz DPH
 • kontrola v  Adresáři subjektů: správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu a zadaný bankovní účet   (porovnání s  centrálním registrem na internetu)
 • kontrola při platbě faktur (závazků): správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu subjekt a zadaný bankovní účet 
 • automatická kontrola vždy při vytvoření závazku a při vytvoření hromadného příkazu k úhradě
 • možnost volitelně tisknout k dokladům DIČ subjektu  při tisku výkazu DPH

Kontroly v programu MSklad 1.42

 • kontrola v  Adresáři subjektů: správnost DIČ, registrace k plátcovství DPH, spolehlivost subjektu a zadaný bankovní účet   (porovnání s  centrálním registrem na internetu)
 • kontrola údajů subjektu v Došlých dokladech

Máte -li zájem o novou verzi, rádi Vám zašleme cenovou nabídku.

Chci vědět víc