Září klepe na dveře

Aby se začátek školního roku nestal Vaší noční můrou, raději si předem dobře ověřte, že Vám vše funguje, jak má.

Zkontrolujte si, že počítač jde zapnout, tiskárna tiskne, programy lze spustit a že jste již provedli všechny operace související s ukončením předchozího školního roku... Ujistěte se, že máte kategorie podle věku nastaveny k datu 31.8.2019 a pokud jste přeceňovali, raději ještě jednou zkontrolujte ceny ve Stravném, ve Skladu a případně také v Kontrolním systému.

Používáte-li terminálový systém, ověřte funkčnost všech terminálů. Nejlepší zkouškou je provedení všech činností, které  probíhají  v běžný výdejní den, např. objednání jídla na karty personálu a také jeho výdej včetně vyhodnocení. Jestliže používáte objednávání stravy po Internetu, nezapomeňte jej také vyzkoušet.

Čím dříve potřebné kontroly provedete, tím více času získáte na řešení případných problémů.

Do nového školního roku přejeme vykročení pravou nohou.

VIStým