Přeskočit na obsah

Pokyny k upgrade Stravné 4 a MSklad

Kdy je nutná instalace naším technikem:

 • Pokud v programu používáte replikace (v menu programu existuje volba: Nástroje – Replikace).
 • Pokud je Vaše verze programu starší než 5 let (staří verze je uvedeno v menu programu: Program – Stav systému, karta Verze programu, odstavec Aplikace).
 • Pokud používáte polosíťový provoz (použití se pozná v tzv. „stavu systému“ a je potřeba jej zkontrolovat na všech stanicích: Program – Stav systému, karta CPU, Paměť a disk. Pokud je cesta v položce Adresář programu jiná než cesta v položce Adresář dat (kromě přidaného adresáře DATA), jedná se o polosíťový provoz).
 • Pokud nerozumíte postupu pro upgrade.

Kdy je doporučená instalace technikem VIS:

 • Pokud máte v programu zakázkové úpravy (v menu programu spustíte volbu: Nástroje – Aktualizace programu – Instalace nové verze. V případě zakázkových úprav se na formuláři zobrazí upozornění)
 • U složitějších systémů s výdejními terminály a objednacími místy (4 tato zařízení a více, odloučená výdejna, apod.)
 • U počítačové sítě s větším počtem stanic (3 a více)

Upozornění

 • Následující postup je určený pro provedení upgrade programu (instalace nejnovější verze), není určen pro novou instalaci programu.
 • Následující postup je určen pro znalého uživatele – pokud něčemu v postupu nerozumíte, doporučujeme provedení technikem VIS.
 • Před provedením upgradu si prostudujte celý postup a ujistěte se, že všem bodům rozumíte.
 • Před zahájením práce v nové verzi programu se ujistěte, že jste provedli všechny body postupu.
 • Následující postup slouží k tomu, aby program po upgrade fungoval stejně jako před ním.
 • Provedení upgradu může být časově náročné a je vhodné si na něj vyčlenit čas, kdy odstávka programu nezpůsobí problémy v provozu.
 • Pokud používáte program síťově, tj. máte ho nainstalovaný na jednom počítači a na druhém jej spouštíte po síti LAN, pak je nutné upgrade provést na počítači, na kterém je program nainstalován.
 • Pokud používáte program polosíťově, tj. máte ho nainstalovaný na více počítačích a sdílíte společná data, pak je nutné upgrade provést na každém počítači samostatně.
 • Novinky jednotlivých verzí jsou popsány ZDE.
 • Podrobné návody a videonávody k instalaci SW VIS naleznete ZDE.

Příprava

 1. Je nutné zjistit nové aplikační číslo programu. Při instalaci z internetu vám bylo zasláno e-mailem nebo poštou.
 2. Pokud máte v programu zakázkové úpravy, které bude nutné instalovat i v nové verzi, musíte je mít před instalací k dispozici. Pokud je nemáte, nebo pokud si nejste jisti, jestli se zakázkovými úpravami pracujete, kontaktujte Vzdálenou servisní podporu VIS.

Před instalací upgrade

 1. Vytvořte si funkční zálohu dat programu.
 2. V programu MSklad si vytiskněte aktuální inventuru a stav finanční bilance (použijete je na kontrolu po provedení upgrade).
 3. V programu Stravné si vytiskněte aktuální přeplatky strávníků (použijete je na kontrolu po provedení upgrade).
 4. Pokud s programem používáte terminály, tak upgrade provádějte mimo provoz terminálů a před upgrade proveďte studený start všech terminálů. Instruktážní videa s ukázkou resetů jednotlivých terminálů naleznete ZDE. Pokud si nevíte rady, obraťte se na Vzdálenou podporu VIS.

Upozornění

Při instalaci se standardně vytváří záložní kopie programu ve stavu před instalací. Je doporučeno tento krok nechat zapnutý. Program lze nainstalovat několika způsoby, viz další odstavce.

Instalace upgrade z programu

Od verze systému ProVIS 1.54 je možnost instalovat upgrade přímo z programu.

 1. Pokud používáte síťovou verzi, tak na ostatních stanicích sítě program ukončete.
 2. Volbu pro instalaci naleznete v menu programu: Nástroje – Aktualizace programu – Instalace nové verze
 3. Po spuštění výše uvedené volby v bodě 2. se objeví průvodce, pomocí kterého snadno nainstalujete upgrade programu. Nezapomeňte hlavně na vyplnění správného aplikačního čísla. Instalaci programů proveďte podle pokynů na stránce Instalace SW VIS. Zde naleznete i podrobný návod v PDF a videonávod k provedení instalace upgrade přímo z programu.

Instalace upgrade z internetu

 1. Nejprve si v programu zjistěte, kde je nainstalovaný. Tuto informaci naleznete v menu programu: Program – Stav systému. Na záložce CPU, paměť a disk je ve spodní části údaj Adresář programu. Tento adresář si opište nebo pamatujte. Bude ho nutné vyplnit při samotné instalaci.
 2. Ukončete program (pokud používáte síťovou verzi, tak program ukončete na všech stanicích sítě).
 3. Instalaci programů proveďte podle pokynů na stránce Instalace SW VIS. Zde naleznete i podrobný návod v PDF a videonávod k provedení instalace upgrade z internetu.

Instalace upgrade z DVD

 1. Nejprve si v programu zjistěte, kde je nainstalovaný. Tuto informaci naleznete v menu programu: Program – Stav systému. Na záložce CPU, paměť a disk je ve spodní části údaj Adresář programu. Tento adresář si opište nebo pamatujte. Bude ho nutné vyplnit při samotné instalaci.
 2. Ukončete program (pokud používáte síťovou verzi, tak program ukončete na všech stanicích sítě).
 3. Vložte instalační DVD do mechaniky a proveďte instalaci. Při samotné instalaci se řiďte pokyny na obrazovce.

Po instalaci

 1. Pokud spouštíte program z více počítačů (další PC v kanceláři, objednací box apod.), ověřte, že lze program spustit i na nich. Pokud nepůjde spustit, bude problém pravděpodobně ve verzi Runtime FoxPro, které je nutné pro spuštění programu. V tom případě budete muset na tyto počítače doinstalovat platnou verzi Runtime FoxPro.
 2. Vyzkoušejte tisk sestav na tiskárně.
 3. Vyzkoušejte zálohování.
 4. V programu MSklad vytiskněte aktuální inventuru a stav finanční bilance a zkontrolujte je s původními sestavami.
 5. V programu Stravné vytiskněte aktuální přeplatky strávníků a zkontrolujte je s původní sestavou přeplatků. Pokud máte v programu Objednávání po internetu, tak ověřte jeho funkčnost.
 6. Pokud s programem používáte terminály, tak pro všechny terminály proveďte postup uvedený ZDE. Pokud si nevíte rady, obraťte se na zákaznickou linku VIS. Následně prověřte funkčnost všech terminálů.

Upozornění pro zákazníky s modulem Normování

Od verze MSklad 1.38 je zpřísněna kontrola shody MJ plánovací skladové karty a suroviny. Pokud surovina přidělená na skladové kartě nemá stejnou MJ plánovací jako skladová karta, nepůjde tato karta uložit a ani přijmout na sklad. Proto doporučujeme po upgrade MSkladu z nižší verze než 1.38 provést kontrolu MJ plánovacích a jejich opravu. Kontrolu lze provést ve skladových kartách v menu Různé – Kontrola dat. Pokud kontrolu a opravu MJ nezvládnete svépomocí, obraťte se na Vzdálenou servisní podporu.