Přeskočit na obsah

Přesun Stravné 5 na jiný PC

Základní postup pro přenos programu Stravné 5 ze starého počítače na nový.

Pozor

Neplatí pro systémy se síťovým modulem a s terminály pro objednávání a výdej stravy – v tomto případě objednejte provedení technikem.

Upozornění:

 • Následující postup je určen pro znalého uživatele, pokud něčemu v postupu nerozumíte, doporučujeme objednat provedení technikem VIS.
 • Před provedením upgradu si prostudujte celý postup a ujistěte se, že všem bodům rozumíte.
 • Před zahájením práce v přeneseném programu se ujistěte, že jste provedli všechny body postupu.
 • Provedení přenosu může být časově náročné a je vhodné si na něj vyčlenit čas, kdy odstávka programu nezpůsobí problémy v provozu.
 • Než zahájíte ostrý provoz na novém počítači, starý počítač mějte k dispozici pro případ, že by bylo nutné se vrátit z různých důvodů k původnímu stavu.

Postup instalace:

 1. Na starém PC provést zálohu dat všech programů Stravné 5 pro každou databázi, kterou uživatel používá (lze zjistit v přihlašovacím dialogu z přihlašovacích profilů). Zálohy přesunout na nový PC nebo USB disk.
 2. U nového PC zachovat stejné jméno/název stanice, jako měl počítač původní.
 3. Z původního PC, kde je SW nainstalován (složky podle zástupců), zkopírovat celou složku VIS na nový PC.
 4. Vytvořit zástupce na plochu nového PC, zkontrolovat parametry v zástupcích (pokud je program umístěný ve stejné složce, je doporučeno zkopírovat i zástupce).
 5. Spustit instalaci programu z tohoto odkazu.
  • Pokud SQL server nebude na novém PC, zvolit instalaci bez SQL serveru.
  • Vybrat složku se zkopírovaným programem Stravné 5 z původního PC (po výběru složky se přednastaví aplikační číslo pro instalaci).
  • Provést přeinstalování programu (tím se do PC nainstalují potřebné knihovny NET a případně SQL server).
  • Spustit každý přenesený program Stravné 5 včetně různých profilů pro přihlášení (lze přepnout v dialogu po spuštění programu). Pokud se změnilo umístění SQL serveru nebo název instance, změnit parametry přihlašovacích profilů. Při prvním přihlášení program vytvoří na SQL serveru databáze podle původního nastavení a nabídne obnovu dat ze zálohy. Obnovu dat provést ze záloh vytvořených na původním PC.
  • Pokud z nějakého důvodu nebylo možné zachovat stejné jméno/název stanice, pak po spuštění programu potvrdit přejmenování stanice podle nového názvu.
  • Zkontrolovat, doplnit a elektronicky odeslat žádost o registraci programu (program je po dobu 70 dnů plně funkční i bez registrace, registrační číslo obdržíte zpravidla během 14 dnů na mail uvedený v registraci).
  • Zkontrolovat seznam tiskáren v ProVISu, zda tam nejsou nastavené tiskárny z minulého počítače.
  • Vytisknout několik často používaných sestav fyzicky na tiskárnu pro ověření správnosti tisku – diakritika, stránkování, hustota tisku, apod.
  • Nainstalovat Dálkovou správu.

   Kontrola před nasazením do provozu

   Po přenosu je potřeba funkčnost programu pečlivě zkontrolovat ještě před nasazením do ostrého provozu. V některých provozech může být nutné ještě upravit tisk speciálních sestav (např. složenek), cesty pro export počtů, příkazů/výpisů z banky, eventuelně zálohování. Pokud budete potřebovat s přeinstalací nebo kontrolou pomoci, kontaktujte nás co nejdříve, nejlépe alespoň týden dopředu.