Přeskočit na obsah

Změna práce s heslem pro objednávání přes internet v souvislosti s nařízením GDPR

Ing. Pavel Fencl, VIS Plzeň s.r.o.

V návaznosti na účinnost nařízení GDPR jsme v nové verzi 4.60 programu Stravné, byli nuceni přistoupit
na některé změny, které se týkají zobrazení a vygenerování hesla pro objednávání stravy přes internet
na www.strava.cz. Abychom Vám přechod na nový režim práce s heslem co nejvíce zjednodušili,
přinášíme podrobné vysvětlení této změny a také několik užitečných rad.

Vzhledem k tomu, že celá řada strávníků používá totožné přístupové heslo do více agend (např. na
svůj email), není vhodné z bezpečnostních důvodů tento osobní údaj zpřístupnit ani obsluze programu
Stravné. Je nám jasné, že se tímto bezpečnostním opatřením snižuje komfort obsluhy programu při
aktivaci objednávek přes internet, avšak zvyšujeme tím naopak zcela v souladu s nařízením GDPR
ochranu osobních údajů všech strávníků.

Od verze programu Stravné 4.60 tak již nebude možné odeslání hesla v rámci emailu strávníkům. Při
vygenerování emailu s nastavení údajů pro objednávání přes internet se místo hesla bude objevovat
text: „Heslo: platné je původní nebo domluvené heslo“. Ze zobrazeného textu je tak
patrné, že stávající strávníci mají platné své původní heslo. Pokud jej zapomněli, mohou jeho změnu
provést svépomocí na www.strava.cz nebo osobně u obsluhy SW.

U nových strávníků musí obsluha SW Stravné princip vygenerování počátečního hesla sdělit
strávníkům jinak.

V případě individuální aktivace objednávání přes internet, kdy strávník je přítomen na jídelně, musí
obsluha sdělit strávníkovi vždy ústně.

V případě hromadné aktivace objednávání přes internet, kdy se generují hesla pro všechny nové
strávníky a strávníci nejsou přítomni na jídelně, je možné do těla emailu dopsat následující informaci o
vygenerování počátečního hesla například takto:

„Heslo k účtu se z bezpečnostních důvodů neposílá emailem. Novým strávníkům bylo vygenerováno
heslo automaticky jako datum narození ve formátu RRRRMMDD, kde RRRR je rok, MM je měsíc a DD
je den z data narození. Při prvním přihlášení na www.strava.cz si heslo změňte v sekci Nastavení.“
„Heslo k účtu se z bezpečnostních důvodů neposílá emailem. U nových strávníků je heslo stejné jako
jejich variabilní symbol. Při prvním přihlášení na www.strava.cz si heslo změňte v sekci Nastavení.“
„Novým strávníkům bylo vygenerováno heslo automaticky a to ve formátu prijmeni.jmeno (např. Eva
Malá bude mít heslo „mala.eva“). Při prvním přihlášení na www.strava.cz si heslo změňte v sekci
Nastavení.“

Doufáme, že přijatá opatření a změny povedou k většímu bezpečí všech strávníků a k minimálnímu
snížení komfortu obsluhy SW Stravné.