Kontrola a řízení ŠJ

Kontrolní systém ŠJ

Kontrolní systém školní jídelny je program pro kontrolu hospodaření se stravným a potravinami. Program je nezávislý na způsobu evidence stravného i na skladové evidenci, je tedy vhodný prakticky pro všechny zákazníky.

Program Organizace

Program Organizace nabízí podporu pro efektivní řízení stravovacího provozu.

Audity školní jídelny

Potřebujete prověřit  fungování jídelny v oblasti ekonomiky, hygieny, nakládání s odpady či  v oblasti BOZP?