Audity školní jídelny

Pokud potřebujete prověřit  fungování jídelny v oblasti ekonomiky, hygieny, nakládání s odpady či  v oblasti BOZP, můžete si objednat šetření specialisty přímo v jídelně hromadného stravování nebo provedení auditu svépomocí pod vedením konzultanta.

Audit bývá vždy zaměřen na vybrané prvky nebo jevy systému. Výsledkem je zpráva z auditu s doporučeními a návrhy řešení nalezených nedostatků či možných zlepšení.

  • audit ekonomiky jídelny
  • bezpečnostní audit informačního systému
  • hygienický audit
  • personální audit
  • odpadový audit
  • audit bezpečnosti práce a požární ochrany

Další informace

Rozsah a cena auditu je stanovena až na základě úvodní konzultace.

Objednat úvodní konzultaci