Kontrolní systém ŠJ

DSC_8384

Kontrolní systém školní jídelny je unikátní soubor nástrojů (programů, metodik a doprovodných služeb) pro rychlou a účinnou kontrolu správného fungování školní jídelny.

Zahrnuje:

  • kontrolu hospodaření se stravným a potravinami
  • sledování a kontrolu rozpočtu
  • kontrolu správné kalkulace cen
  • sledování ziskovosti doplňkové činnosti a správného rozúčtování společných nákladů
  • kontrolu řádného čerpání dotací

Včas upozorní na nebezpečí porušení rozpočtové kázně. Během několika minut odhalí chybně provedenou měsíční uzávěrku. Tím, že naprostou většinu chyb odhalí ještě před odevzdáním uzávěrky, šetří jídelnám značné prostředky i energii potřebnou k jejich pozdnímu pracnému dohledávání a napravování. Systém vytváří a udržuje soulad mezi vedoucí jídelny a účetní.

Nástroje pro svépomocně provedené miniaudity pomáhají zlepšit fungování jídelny v oblasti ekonomiky, hygieny, nakládání s odpady i v oblasti kvalitní péče o strávníky a BOZP. Podporu lze rozšířit i o osobní návštěvy expertů pro jednotlivé odborné oblasti.

Programy a postupy jsou nezávislé na používaném SW, jsou tedy vhodné prakticky pro všechny zákazníky.

Kontrolní systém Vám zajistí kontrolu nad hospodařením jídelny mateřských škol, základních škol, středních škol, vysokých škol a závodních jídelen.

 

Další informace