Novinky v programech

Novinky v programech Stravné a Sklad Vám přináší
více informací, více možností = větší svobodu


Zákazníci s uzavřenou Licenční smlouvou mají nárok na nové verze ZDARMA. Stačí zvolit způsob instalace  a novinky jsou Vaše.

Pokud jste programy neaktualizovali více než rok, doporučujeme instalaci s návštěvou technika přímo u Vás. Jednak Vám ukáže, jak maximálně využívat novinky a zároveň zkontroluje celý Váš stravovací systém.

Objednat novou verzi

 

Jestliže Servisně licenční smlouvu ještě nemáte, zajistěte si trvalou aktualizaci svých programů a získejte lepší nástroje pro svoji práci.

Další informace

 

Stravné 5 = mílový krok vpřed

Jakoukoli sestavu nyní vytisknete kdykoli, i bez nutnosti předchozího zpracování uzávěrky. Navíc ji můžete naprosto věrně vyexportovat do Excelu a rovnou ji poslat e-mailem ekonomce.

Výkaz o činnosti, tzv. říjnový výkaz můžete tisknout pro různé typy výdejen. Vylepšili jsme přehled strávníků rozdělených po jednotlivých skupinách, datech narození a zařazení do kategorie. Kontrole stačí předložit jen tuto sestavu.

Při párování plateb z banky program umožňuje evidovat dvě různá čísla účtů strávníka, při načtení výpisů se kontrolují oba dva. Pokud přijde na účet platba z neznámého účtu a Vy tuto platbu ručně dopárujete ručně, můžete v tu chvíli toto číslo účtu uložit ke strávníkovi.

Nově je vidět prodejní cena vůči kalkulační ceně, což je pro Vás kontrola, že máte ceny nastavené správně. A pokud si správně nastavíte kalkulační ceny dle podkladů od ekonomky, pak můžete přecenit prodejní ceny všech kategorií pomocí jediného tlačítka.

Při vytváření faktur si můžete definovat  různé vzory faktur a v nich nastavit jen určité položky - za co fakturujete (stravné, školné) a komu (výběr strávníků). Na faktuře se nově tiskne i QR kód pro načtení do bankovního systému zákazníka.
Nově je také přístupná historie faktur, máte možnost si fakturu kdykoli znovu vytisknout.

U strávníka nyní můžete nastavit limit inkasa, individuální zálohy, nevracení přeplatků nebo zákaz vyplácení hotovosti. U každého strávníka můžete evidovat až tři identifikační média.

Nově je pro vás připraven Průvodce nastavením - na jednom místě najdete všechny uložené ceny a nastavení. Odtud se také jednoduše dostanete na ostatní místa v programu (jídla, školné, ID média apod.).

Při evidenci stravného, školného a ubytování stačí zapsat údaje o strávníkovi pouze jednou.
Mateřské školy a internáty ocení možnost přihlášení nebo odhlášení všech jídel najednou. Vy si vyberete, zda chcete některá jídla pro přihlášky a odhlášky "svázat" nebo můžete tuto funkci úplně vypnout.

Kategorie strávníků a tříd můžete nově posouvat  již o prázdninách.

Na potvrzení o školném máte možnost měnit nadpisy i texty.

V programu je nově dostupná plnohodnotná matrika pro mateřské školy se všemi položkami.

Všechny výše uvedené novinky a mnoho dalších obsahuje nová generace programu Stravné 5. Je obecně přehlednější, jednodušší, dokonalejší a uživatelsky přívětivější.

Zeptejte se na další informace

 

Sklad je přehlednější a přívětivější

Ke každé položce v receptuře si můžete nově připsat poznámku, která se  zobrazí při tisku i opravě žádanky.

Přinášíme bohatší členění sestav Výdejky za období a Spotřeba materiálu.

Funkci odhadu finanční bilance a spotřebního koše podle předpokládaných počtů strávníků jsme doplnili o možnost vypočítat tyto referenční počty za zvolené období jako denní průměry zvoleného období. Při použití této funkce nemusíte tyto počty vyplňovat ručně.

Smazali jste si omylem při editaci jídelníčku název jídla? Nyní název jídla snadno obnovíte pomocí jednoho kliknutí myší.

Změnu suroviny na skladové kartě můžete nově převést i do příjemek v uzavřeném období.

Pro komfortnější práci s recepturami si můžete nastavit vlastní systém číslování receptur - i při kopii receptury jsme povolili editaci čísla receptury.

Neustále pro Vás připravujeme nová pozadí pro jídelníčky. Pro lepší orientaci jsme doplnili seznam obrázků o datum aktualizace. Snadno tak rozpoznáte nové obrázky od starších. 

Objednat novou verzi

 

Podrobnosti o všech novinkách v programech VIS najdete zde.