Přístupové systémy

Přístupové systémy slouží pro evidenci a řízení přístupu osob. Umožňují sledovat
oprávněnost vstupu dle nastavených pravidel, průchody osob a přítomnost osob v objektu.
Docházkové systémy nabízejí navíc možnost komplexního sledování docházky včetně pracovní doby, sestavení výkazu práce a možnost exportovat informace do mzdových systémů.

Přístupové i docházkové systémy jsou kompatibilní se stravovacím systémem VIS.

Přístupové systémy

Přístupové systémy slouží pro evidenci a řízení přístupu osob. Ve školách je možné nejen zabezpečit vstup do budovy, ale  také řídit a monitorovat přístup do tělocvičny či počítačové učebny.

Docházkové systémy

Docházkové systémy nabízejí navíc možnost komplexního sledování docházky včetně pracovní doby, sestavení výkazu práce a možnost exportovat informace do mzdových systémů.