Program Stravné

DSC_0238Program pro evidenci strávníků pro jídelny mateřských, základních, středních i vysokých škol a pro závodní jídelny.

Program umožňuje evidovat platby za stravné, ale také za školné, poplatky za ubytování a další služby pro jednotlivé i vícenásobné strávníky.

Platby a objednávky je možné sledovat včetně data a času změny.

Program umí třídit strávníky do kategorií podle typu platby, režimu stravování, dotací na stravu a umožňuje obsluze tisknout měsíční přehledy stravování po jednotlivých kategoriích.

V programu Stravné je možné pracovat se všemi typy úhrad. Pro hotovostní platby je možné vytisknout pokladní doklad, bezhotovostní úhrady je možné provádět formou inkasa hromadným příkazem, převodem z účtu či srážkou ze mzdy. Práce s platbami se dá zautomatizovat pomocí modulu Banka.

Obsluha programu může provádět hromadné přihlášky a odhlášky strávníků po skupinách a také nastavit stravovací zvyklosti pro konkrétního strávníka. Samozřejmostí je tisk přehledů s denními i měsíčními obraty.

Program Stravné umožňuje export počtu strávníků do programu MSklad .

Podívejte se na videoukázku

 

Programy VIS jsou koncipovány formou stavebnice, proto si můžete vybrat a hradit pouze ty moduly, které pro svůj provoz opravdu potřebujete.

Základní moduly programu Stravné

Rozšiřující moduly programu Stravné

Moduly pro terminálový systém

 
Stravné pro mateřské školy

V mateřské škole lze počty strávníků do programu zapisovat hromadně zpětně podle docházky. Při evidenci školného v programu je možné tisknout automaticky potvrzení o úhradě za školné, a to jednotlivě pro konkrétní dítě či hromadně pro všechny.

Stravné pro mateřské školy

 

Chcete mít neustále aktuální programy?

Licenční smlouva pro průběžnou aktualizaci
  • nárok na trvalé užívání nejnovější verze programů
  • zrovnoměrnění zatížení rozpočtu (náklady na software jsou rozloženy rovnoměrně do ročních paušálních poplatků)
  • nečekaná změna legislativy vyžadující změnu software nezpůsobí mimořádnou zátěž rozpočtu
  • neomezená možnost dokupovat rozšiřující moduly pouze za cenu modulu bez nutnosti úhrady aktualizace celého software

Objednávka průběžné aktualizace programů