Žádost o náhradní plnění 2021

Upozorňujeme, že objem Náhradního plnění je limitován legislativou. Naše společnost poskytuje svým zákazníkům NP bezplatně, ale pouze za podmínky splnění konkrétních podmínek.

Zobrazit informace o náhradním plnění

Zákaznické číslo
Název zařízení
Kontaktní osoba
Telefon
Kontaktní e-mail
Požadovaná částka pro NP
Vyberte si, které z produktů VIS v požadovaném objemu náhradního plnění objednáte:
Chcete nám ještě něco sdělit?