Zákaznická linka

Na zákaznické lince VIS získáte jako náš zákazník pomoc po telefonu, přes dálkovou správu nebo prostřednictvím e-mailu.

Vzdálenou servisní pomoc využijete na telefonické poradenství, řešení technických problémů, opravy chyb v programu, instalaci nových verzí či nastavení programu.

 

Provoz Zákaznické linky VIS je zajišťován v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin
Požadavky na servisní podporu můžete hlásit telefonicky, e-mailem nebo přímo z programu 24 hodin denně.

Telefonní čísla:

Oblast Jihozápad 377 457 977
Oblast Morava 377 462 201
Oblast Severovýchod 377 462 520

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

 

OBJEDNAT VZDÁLENÝ SERVISNÍ ZÁSAH 

 

dispečink_grafika_BANNER

Jak to funguje?
  1. Odešlete žádost o pomoc ze svého programu, případně nám zavoláte a necháte vzkaz na záznamníku.
  2. Vaši žádost zpracují dispečeři.
  3. Dispečeři vás kontaktují telefonicky a dle povahy a urgence vašeho požadavku vám přidělí termín.
  4. V domluvený termín vás kontaktuje servisní technik, který s vámi problém vyřeší.
    Pro efektivní vyřešení vašeho požadavku je nutné mít spuštěnou Dálkovou správu (aplikace TeamViewer) a váš program.

 

V přidělení termínu vzdáleného servisního zásahu hrají roli:

1. Urgence požadavku.

2. Rozsah služby Rychlost (dříve Pohotovost).

Rozlišujeme 2 typy požadavků - urgentní a běžný. Urgentní požadavky - ty, které jste nemohli předvídat, řešíme přednostně. Vše ostatní, co je plánovatelné - přecenění, říjnové výkazy apod. nemůže mít urgenci. Je důležité, abyste si o naší pomoc v případě běžné pomoci řekli v dostatečném předstihu.

 

Úhrada vzdáleného servisního zásahu

Zákazníkovi je účtován efektivní čas řešení problému (komunikace, příprava technika, vlastní servisní zásah), vždy minimálně 20 minut na jeden zásah. Aplikaci TeamViewer hradí VIS.

 

Pro efektivní využívání této služby doporučujeme zakotvit si objem čerpání v Servisně licenční smlouvě, tak dosáhnete výhodnějších hodinových sazeb.
 

V případě, že se rozhodnete pro jednorázovou úhradu VSP, bude vám vždy účtováno minimálně 30 minut v odpovídající hodinové sazbě. Delší asistence se účtují po minutách.

Objednat předplatné minut