Přeskočit na obsah

Přesun softwaru na jiný PC

Základní postup pro přenos programů VIS ze starého počítače na nový.

Objednat provedení technikem

Upozornění:

 • Následující postup je možné použít pouze pro program bez síťového modulu a bez čipového/karetního systému, pro ostatní si objednejte provedení technikem VIS.
 • Následující postup je určen pro ProVIS 1.5 (Stravné 4.43, MSklad 1.32) a novější, pro starší verze si objednejte provedení technikem VIS.
 • Následující postup je určen pro znalého uživatele, pokud něčemu v postupu nerozumíte, doporučujeme objednání provedení technikem VIS.
 • Před zahájením přenosu si prostudujte celý postup a ujistěte se, že všem bodům rozumíte.
 • Před zahájením práce v přeneseném programu se ujistěte, že jste provedli všechny body postupu.
 • Provedení přenosu může být časově náročné a je vhodné si na něj vyčlenit čas, kdy odstávka programu nezpůsobí problémy v provozu.
 • Než zahájite ostrý provoz na novém počítači, starý počítač mějte k dispozici pro případ, že by bylo nutné se vrátit z různých důvodů k původnímu stavu.

Postup instalace:

 1. U nového PC zachovat stejné jméno/název stanice, jako měl počítač původní.
 2. Z původního PC, kde je SW nainstalován (složky podle zástupců), zkopírovat celou složku VIS na nový PC.
 3. Vytvořit zástupce na plochu nového PC, zkontrolovat parametry v zástupcích (pokud je program umístěný ve stejné složce, je doporučeno zkopírovat i zástupce).
 4. Nainstalovat VisualFoxPro RunTime.
  • Nainstalovat Dálkovou správu.
   • Spustit každý přenesený program ProVIS – Stravné, Sklad, Majetek, Účtárna, …
   • Pokud z nějakého důvodu nebylo možné zachovat stejné jméno/název stanice, pak po spuštění programu potvrdit přejmenování stanice podle nového názvu.
   • Zkontrolovat, doplnit a elektronicky odeslat žádost o registraci programu (program je po dobu 70 dnů plně funkční i bez registrace, registrační číslo obdržíte zpravidla během 14 dnů na mail uvedený v registraci).
   • Zkontrolovat seznam tiskáren v ProVISu, zda tam nejsou nastavené tiskárny z minulého počítače.
   • Vytisknout několik často používaných sestav fyzicky na tiskárnu pro ověření správnosti tisku – diakritika, stránkování, hustota tisku…

   Kontrola před nasazením do provozu

   Po přenosu je potřeba funkčnost programu pečlivě zkontrolovat ještě před nasazením do ostrého provozu. V některých provozech může být nutné ještě upravit tisk speciálních sestav (např. složenek), cesty pro export počtů, příkazů/výpisů z Banky, eventuelně zálohování. Pokud budete potřebovat s přeinstalací nebo kontrolou pomoci, kontaktujte nás nejlépe s předstihem 1-2 pracovních dnů.