Přeskočit na obsah

Ekonomické poradenství

Zjistěte, jak vaše školní jídelna reálně funguje. Získejte představu o provozu a návaznostech na informační systémy. Ověřte správnost výstupů pro výkazy, zpracování a rozúčtování DPH.

Alespoň 1x ročně zkontrolujte zavedené procesy. Potvrďte jejich správnost anebo odhalte, kde se skrývá chyba. Pokud existuje problém, dokážeme jej včas podchytit a řešit.

Výstupem jsou bezpečnostní a ekonomická doporučení, která šetří čas a zajišťují korektnost chodu vašeho provozu.

business-man-working-office-desktop

Miniaudity

Webová aplikace Miniaudit slouží k zadání vstupních údajů školní jídelny nebo jiného zařízení hromadného stravování, na základě kterých vám provedeme tzv. miniaudit – rychlý a jednoduchý rozbor základních souvislostí.

Na základě tohoto rozboru získáte orientační informace o vaší jídelně.

Provádíme zhodnocení v ekonomické oblasti, BOZP a PO, nakládání s odpady a s chemickými látkami a přípravky, bezpečnosti pokrmů (HACCP), kvality a spokojenosti.

   UŽ SE ZNÁTE S FIDEM2

   Finanční dohled

   Online nástroj, který kontroluje uzávěrky a okamžitě odhaluje případné chyby ještě před odevzdáním uzávěrky účetní. Díky Finančnímu dohledu (FiDo) máte jistotu, že se neobjeví chyby, které by vás v budoucnu stály váš čas i peníze.

   • zajistí srozumitelné podklady pro ekonomku k zaúčtování měsíčních obratů
   • sleduje vazby mezi uzávěrkami = nepřenáší se chybná data do další uzávěrky
   • odhaluje případné chyby v uzávěrkách programů Stravné a Sklad
   calculator-1680905_1920

   Online kalkulačka

   Online kalkulačka Kačka, která počítá ceny jídel pro cizí strávníky, zaměstnance s a bez nároku na FKSP základ a daň pro plátce DPH, režijní náklady, správné ceny jídel z celkových ročních nákladů školní jídelny. Kačka tiskne přehledné kalkulační listy, rozpočet ročních režijních nákladů mezi druhy jídel.

   Kačka umí správně rozložit režijní náklady mezi hlavní a doplňkovou činnost. Zvládá 4 metody rozpočtu režijních nákladů akceptovaných ČŠI.

   Business research

   Bezpečnost a ekonomika provozu informačního systému školní jídelny

   Bezpečnostní balíček se skládá z předem domluvených služeb a produktů, které pomáhají se správným chodem vaší školní jídelny. K dispozici jsou celkem 4 druhy balíčků.

   Chef giving a book

   Tým expertů

   Potřebujete poradit? Napište ověřeným expertům z řad vedoucích, kteří zodpoví dotazy k problematice školního stravování (ekonomiky, legislativy, hygieny, práva a řízení školní jídelny).

   Aplikace navíc obsahuje komentované zákony a vyhlášky, metodiky pro jednotlivé oblasti hromadného stravování a provozní řády jídelny.

   Dokumenty

   Produkt Strava.cz
   Produkt Otvírák

   Potřebujete s výběrem poradit?

   V každém případě jsme tu pro vás.